News & Events

Sunbeam Lahartara - Over All Champion@Nav Sadha


Published On: Saturday, November 5, 2016

Congratulations Sunbeam Lahartara ….

Over All Champions at NAV SADHNA 2016

First Prize

in

Group Dance- Junior

Rutvi, Mahi, Sanya, Palak, Ayushi, Muskaan

Group Dance- Senior

Prarthana, Isha, Ritika, Amanya, Anisha, Akshita

Taal Vadya – Senior

Shubham Sahai

Second Prize

In

Solo Swar Vadya Junior

Devansh

Solo Dance – Senior

Shikha Ramesh

Solo Vocal

Shreyanshi Mishra

Solo Tall Vadya – Senior

Shubham Sahai

Third Prize

In

Group Vocal Junior

Shradha, Samridhi, Raghav, Anspreet, Shresth

Group Vocal- Senior

Adoma paul jr., Shreyanshi, Richa, Bhavya, Gaurav

Congratulations Music & Dance Teachers